Implantologija

Oralna implantologija pruža mogućnost da se nedostajući zubi nadoknade na način koji je najpribližniji postojanju prirodnih zuba.

Management Complex

Bez kompromisa sa kvalitetom. U našoj ordinaciji primenjuju se implantati vodećih svetskih proizvođača, koji garantuju kvalitet svih ugrađenih komponenti. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete nas kontaktirati ovde.

straumann

Uslovi garancije:

Astra Tech warranty

Straumann Guarantee

Zvanične prezentacije:
Astra Tech Dental Implants
US Straumann

Šta su to dentalni implantati?
Dentalni implantati su metalni cilindri koji se ugrađuju u viličnu kost da bi se nadoknadili nedostajući zubi. Iako su se ranije koristili implantati različitog oblika (listasti, subperiostalni itd.), danas je standard u oralnoj implantologiji primena cilindričnih zavrtanj implantata.

Kako se primenjuju implantati?
Implantati se mogu primeniti za nadoknadu jednog ili više nedostajućih zuba, kao i za rešavanje problema potpune bezubosti. Kod pacijenata kojima nedostaje jedan zub, ugradnjom implanatata izbegava se brušenje susednih zuba, što je

Kod kojih pacijenata se mogu primeniti implantati?
Ograničenja za ugradnju implantata su relativno malobrojna. Osim u izuzetnim situacijama, implantati se ne ugrađuju pacijentima mlađim od 18 godina, pošto je potrebno sačekati završetak rasta i razvoja vilica. Sa druge strane, ne postoji gornja starosna granica

Koji su lokalni preduslovi za ugradnju implanata?
Pre svega, neophodno je da na planiranom mestu ugradnje, vilična kost bude odgovarajućih dimenzija i kvaliteta. Dimenzije podrazumevaju adekvatnu:

Kakva je tehnika ugradnje implantata?
Implantati se ugrađuju u lokalnoj anesteziji. Sam hirurški postupak je sličan kao i kod drugih oralno-hirurških intervencija, npr. apikotomija. Standardni protokol podrazumeva da, nakon ugradnje, implantat ostaje neopterećen da zarasta u viličnoj kosti.

Šta mogu da očekujem nakon ugradnje implantata?
U prvim danima nakon operacije može se očekivati blag do umeren otok lica u operisanom predelu, kao

Da li je moguće da dođe do odbacivanja implantata?
Implantati se izrađuju od biokompatibilnog materijala – titanijuma, što znači da nakon njihove ugradnje ne dolazi do imunološke reakcije na strano telo. Prema tome “odbacivanje” implantata nije moguće. Ipak, to ne znači da su svi ugrađeni

Koliki je vek trajanja implantata?
Obično se kaže da je vek trajanja implantata oko 10 godina. Međutim, radi se o već navedenom statističkom podatku o uspešnosti implantata u ovom periodu. U pojedinačnom slučaju, životni vek