ImplantologijaImplantology

Oralna implantologija pruža mogućnost da se nedostajući zubi nadoknade na način koji je najpribližniji postojanju prirodnih zuba.

Management Complex

Bez kompromisa sa kvalitetom. U našoj ordinaciji primenjuju se implantati vodećih svetskih proizvođača, koji garantuju kvalitet svih ugrađenih komponenti. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete nas kontaktirati ovde.

straumann

Uslovi garancije:

Astra Tech warranty

Straumann Guarantee

Zvanične prezentacije:
Astra Tech Dental Implants
US Straumann

Šta su to dentalni implantati?
Dentalni implantati su metalni cilindri koji se ugrađuju u viličnu kost da bi se nadoknadili nedostajući zubi. Iako su se ranije koristili implantati različitog oblika (listasti, subperiostalni itd.), danas je standard u oralnoj implantologiji primena cilindričnih zavrtanj implantata. [showhide type=”stasu” more_text=”Više” less_text=”Manje”]Implantati su izrađeni od čistog titanijuma, biokompatibilnog materijala, što znači da, nakon ugradnje u organizam, ne izazivaju neželjene reakcije, kako na mestu ugradnje, tako ni na udaljenim organima. Osim toga, vodeći svetski proizvođači razvili su posebne tehnike obrade površine implantata, čime se obezbeđuje uspešnije i brže zarastanje implantata u kosti. Direktno srastanje ugrađenog implanatata i vilične kosti – oseointegracija, preduslov je uspešne implantne rehabilitacije.

Scan10022a Scan10023 Scan10023a[/showhide]

Kako se primenjuju implantati?
Implantati se mogu primeniti za nadoknadu jednog ili više nedostajućih zuba, kao i za rešavanje problema potpune bezubosti. Kod pacijenata kojima nedostaje jedan zub, ugradnjom implanatata izbegava se brušenje susednih zuba, što je[showhide type=”kakose” more_text=”Više” less_text=”Manje”] neophodno ako se zub nadoknađuje klasičnim protetskim radom.

Kod nedostatka više zuba, implanati omogućavaju njihovu nadoknadu bez brušenja preostalih zuba.

opt kraj 1 DSC01009
opt kontr prot 1

Takođe, u slučaju da preostali zubi ne mogu da posluže kao nosači fiksnog protetskog rada, ugradnjom implanata se to omogućava, odnosno pacijent ne mora da nosi pokretnu protezu.

Implantati se uspešno primenjuju i za rešavanje potpune bezubosti. U zavisnosti od okolnosti, nakon ugradnje implantata može se izraditi fiksni most ili pokretna proteza koja se fiksira preko ugrađenih implanata.

opt kraj DSC02469
DSC02472 DSC02477
[/showhide]

Kod kojih pacijenata se mogu primeniti implantati?
Ograničenja za ugradnju implantata su relativno malobrojna. Osim u izuzetnim situacijama, implantati se ne ugrađuju pacijentima mlađim od 18 godina, pošto je potrebno sačekati završetak rasta i razvoja vilica. Sa druge strane, ne postoji gornja starosna granica [showhide type=”kodkojih” more_text=”Više” less_text=”Manje”] za njihovu primenu, što naravno zavisi i od opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Takođe, najveći broj sistemskih oboljenja ne predstavlja kontraindikaciju za ugradnju implantata, pod uslovom da su pacijenti pod odgovarajućom terapijom i da je bolest pod kontrolom. To važi za srčana oboljenja, dijabetes i mnoga druga, pri čemu je prilikom intervencije, često potrebna saradnja stomatologa i lekara koji leči osnovno oboljenje. Sistemska osteoporoza (kakva se javlja kod žena nakon menopauze), ne predstavlja kontraindikaciju za primenu implantata, ali ovi pacijenti zahtevaju posebnu pažnju, pogotovo ukoliko su na terapiji lekovima za osteoporozu iz grupe bisfosfonata (Fosamax, Bonviva, Aredia). Takođe, implantati se sa posebnim oprezom primenjuju kod pacijenata koji su bili na zračnoj terapiji u predelu glave i vrata.
[/showhide]

Koji su lokalni preduslovi za ugradnju implanata?
Pre svega, neophodno je da na planiranom mestu ugradnje, vilična kost bude odgovarajućih dimenzija i kvaliteta. Dimenzije podrazumevaju adekvatnu:
[showhide type=”kojisu” more_text=”Više” less_text=”Manje”]
a) širinu vilice (u odnosu na dijametar implantata)
b) visinu viličnog grebena (u odnosu na dužinu implantata) – rastojanje od vrha grebena do struktura koje se ne smeju povrediti tokom ugradnje, kao što su nosna duplja, vilični sinus ili donjovilični nerv.

U slučaju da ove dimenzije nisu odgovarajuće, postoji mogućnost hirurške korekcije, odnosno lokalna nadogradnja nedostajućeg dela vilične kosti. Za to se koriste sintetski materijali (tzv. veštačka kost) ili koštani transplantati. Pored odgovarajućih dimenzija vilice, neophodna je i sanacija preostalih zuba, kontrola zapaljenja desni i potpornog aparata zuba, kao i korekcija nepravilnosti zagrižaja.
[/showhide]

Kakva je tehnika ugradnje implantata?
Implantati se ugrađuju u lokalnoj anesteziji. Sam hirurški postupak je sličan kao i kod drugih oralno-hirurških intervencija, npr. apikotomija. Standardni protokol podrazumeva da, nakon ugradnje, implantat ostaje neopterećen da zarasta u viličnoj kosti.[showhide type=”kakvaje” more_text=”Više” less_text=”Manje”] Trajanje ovog perioda zarastanja zavisi od brojnih faktora i kreće se u rasponu od 3 nedelje do 6 meseci.

Nakon uspešnog zarastanja implantata u kosti (oseointegracije), u drugoj fazi se na implantat postavlja suprastruktura, koja predstavlja deo implantata koji se nalazi u ustima i na kome se izrađuje protetski rad. Zatim sledi izrada planiranog protetskog rada, na način koji je sličan onom na prirodnim zubima.

U pojedinim slučajevima, moguće je modifikovati ovakav protokol. To znači da je moguće ugraditi implant neposredno nakon vađenja zuba, u ekstrakcionu ranu. Takođe, moguće je izraditi protetski rad na implantatima neposredno po njihovoj ugradnji.
[/showhide]

Šta mogu da očekujem nakon ugradnje implantata?
U prvim danima nakon operacije može se očekivati blag do umeren otok lica u operisanom predelu, kao[showhide type=”stamogu” more_text=”Više” less_text=”Manje”] i blag do umeren bol. Pravilnom primenom antiinflamatornih lekova i analgetika bol i otok se mogu vrlo efikasno kontrolisati. Šavovi se, najčešće, uklanjaju nakon sedam dana, što je i period u toku koga dolazi do potpunog oporavka od hirurške intervencije.
[/showhide]

Da li je moguće da dođe do odbacivanja implantata?
Implantati se izrađuju od biokompatibilnog materijala – titanijuma, što znači da nakon njihove ugradnje ne dolazi do imunološke reakcije na strano telo. Prema tome “odbacivanje” implantata nije moguće. Ipak, to ne znači da su svi ugrađeni[showhide type=”dalije” more_text=”Više” less_text=”Manje”] implantati uspešni. Neposredno nakon ugradnje može doći do gubitka implantata usled infekcije ili neuspešnog zarastanja implantata u kosti. U periodu nakon izrade protetskog rada može doći do zapaljenja tkiva oko implantata (periimplantitis), što zahteva adekvatno lečenje da ne bi došlo do njihovog gubitka. Ipak, statistički podaci ukazuju da više od 90% ugrađenih implantata uspešno funkcioniše u ustima najmanje deset godina nakon ugradnje.
[/showhide]

Koliki je vek trajanja implantata?
Obično se kaže da je vek trajanja implantata oko 10 godina. Međutim, radi se o već navedenom statističkom podatku o uspešnosti implantata u ovom periodu. U pojedinačnom slučaju, životni vek[showhide type=”kolikije” more_text=”Više” less_text=”Manje”] ugrađenog implantata može biti i znatno duži. Uz pravilno održavanje oralne higijene i redovne kontrole kod stomatologa, implantat može trajati koliko i prirodan zub.
[/showhide]straumann

Important notice!
These pages provide general information on specific dental procedures. Before personal treatment plan can be made, through clinical and radiographic examination should be performed. If you have any additional questions, do not hesitate to contact us here.

Terms of warranty:
Astra Tech warranty
Straumann Guarantee

Management Complex

Dental implants
Dental implants are the most natural way to replace missing teeth.
No compromise about quality. In our office, we use implants from most renowned world manufactures, which warrants quality of used components and materials.