Lekari

Doktor Mileta Andrić

Dr Mileta Andrić, specijalista oralne hirurgije
Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju iz oralne hirurgije završio je na Vojnomedicinskoj akademiji. Dugogodišnji rukovodilac odeljenja oralne hirurgije Stomatološke poliklinike “Mažestik”.
1989. godine osnovao je Stomatološku ordinaciju ANDRIĆ.

 

Doktor Vesna Andrić

Dr Vesna Andrić, specijalista dečije i preventivne stomatologije
Diplomirala i specijalizirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa najmlađim pacijentima.
U ordinaciji ANDRIĆ radi od njenog osnivanja.

 

Doktor Miroslav Andrić

Doc. Dr sci. Miroslav Andrić, specijalista oralne hururgije
Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 1997. godine. Specijalista oralne hirurgije od 2002. godine. Magistrirao i doktorirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na kome radi kao docent na predmetima Oralna hirurgija, Implantologija i Stomatološka anesteziologija.
Stručno usavršavanje iz oblasti oralne implantologije na Univerzitetu u Cirihu. Autor je većeg broja naučnih radova u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima iz oblasti stomatologije. Predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
Član je međunarodnog udruženja implantologa ITI i IAOMS, Međunarodnog udruženja oralnih i maksilofacijalnih hirurga.
U ordinaciji ANDRIĆ radi od 1998. godine.

 

Doktor Dragana Mratinković - Andrić

Dr Dragana Mratinković – Andrić, specijalista ortopedije vilica i oralne hirurgije
Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 1996. godine. Na istom fakultetu završila je specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilica i oralne hirurgije. Od 1999. do 2005. godine radila je kao asistent na predmetu Radiologija Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Uže oblasti interesovanja – oralna i maksilofacijalna radiologija i ortopedija vilica.
U ordinaciji ANDRIĆ radi od 2005. godine.